Finn beste varmepumpe til ditt behov!

Gratis anbudstjeneste - motta uforpliktende tilbud på varmepumper.

Vi gir deg en GRATIS og UFORPLIKTENDE anbudstjeneste som hjelper deg å finne riktig varmepumpe tilpasset ditt hjem.

Ny varmepumpe?

 

Enten du skal kjøpe din første pumpe, eller bytte ut en gammel, så hjelper vi deg å finne frem til den varmepumpen som best passer deg og ditt behov.

Vi vil først ta kontakt med deg for å tilby deg en gratis befaring. Da kommer en rådgiver hjem til deg for å finne ut hvilket behov du har og hva som er den beste løsningen for ditt hjem. Dette gir oss det aller beste grunnlaget til å kunne gi deg de beste tilbudene tilpasset ditt behov.

Du vil deretter motta tilbud på flere kjente varmepumpemerker som vil gi deg et godt sammenligningsgrunnlag på både pris og ytelse. Og siden du har hatt befaring så vil du vite at alle de tilbudte varmepumpene vil være aktuelle for ditt hjem og løsning.

Tjenesten er helt uforpliktende og det opp til deg om du vil takke ja til et av tilbudene.

 

Varmepumpetyper

Ulike varmepumpetyper har fordeler og ulemper – les mer om de forskjellige varmepumpetypene her. Vi har tatt for oss de 3 mest vanlige typene.

Luft-til-luft varmepumpe

 

Luft-til-vann varmepumpe

 

Væske-til-vann varmepumpe 

En luft-til-luft-varmepumpe kan monteres i eneboliger, tomannsboliger, leiligheter og rekkehus, og i løpet av et år får du normalt igjen to til tre ganger så mye varme som den strømmen varmepumpen bruker.

De fleste luft-til-luft-varmepumpene tilpasset nordisk klima kan hente ut energi fra uteluften helt ned mot -25 °C.

 

Fordeler

 • Sørger for jevn varme og filtrerer vekk støv og partikler. Gir et bedre inneklima enn vedfyring og elektriske panelovner.
 • Kan brukes til kjøling om sommeren.
 • Monteringen krever kun små inngrep i huset og kan installeres i de fleste boliger.
 • Investeringskostnadene er moderate.
 • Varmekilden, som er uteluft, er tilgjengelig overalt.
 • Varmepumpen har avansert tids- og termostatstyring.
 • Nyere modeller leveres ofte med innebygget WiFi og kan styres med smarttelefonen.
 

En luft-til-vann-varmepumpe henter varme fra uteluft og leverer varmtvann og romvarme. Slik kan du spare opp til 70 % energi.

Skal du bygge ny bolig, kan det være gunstig å investere i en luft-til-vann-varmepumpe. Den kan varme opp både tappevannet og rommene i huset ditt. Har du et olje- eller el-fyrt vannbårent oppvarmingssystem, kan det også være fornuftig å installere en luft-til-vann-varmepumpe.

 

Fordeler

 • Dekker store deler av boligens behov for varmt tappevann.
 • Kan brukes til kjøling om sommeren, men ofte forutsetter dette viftekonvektorer.
 • Varmekilden - uteluft - er tilgjengelig overalt.
 • Investeringskostnadene er lavere enn for eksempel væske-til-vann-varmepumper, fordi du slipper å bore eller grave.
 • Forsyner anlegg for vannbåren varme, som gir en meget god varmefordeling, jevn temperatur og et godt innemiljø.
 • Dersom du allerede har et vannbårent distribusjonssystem i boligen din, kreves bare relativt små inngrep for å installere en luft-til-vann-varmepumpe.
 • Ingen lokale utslipp som anlegg kjørt på fossile brensler (olje, gass eller kull) eller bioenergi gir.
 • Høy virkningsgrad, særlig i kystnære områder med høy gjennomsnittstemperatur.
 • Du kan få støtte fra Enovas tilskuddsordning for boliger, Enovatilskuddet.
 

En væske-til-vann-varmepumpe utnytter bergvarme eller jordvarme, og kan dekke behovet for varmtvann og oppvarming i boligen din – hele året.

Væske-til-vann-varmepumper er et smart alternativ for deg som skal bygge ny bolig eller har et vannbårent system i dag. Varmepumpen kan dekke behovet for energi til både oppvarming av boligen og varmtvann hele året.

En væske-til-vann-varmepumpe henter energi fra fjell, jord, grunnvann eller sjøvann, og gir deg tre til fire ganger så mye varme som den strømmen de bruker.

Det er fire ulike typer væske-til-vann-varmepumper, med hver sin energikilde:

Bergvarmepumper henter energi fra energibrønner i bakken.

Jordvarmepumper henter energi fra nedgravde slanger i jorda.

Sjøvarmepumper henter energi fra slanger som senkes ned i sjøen.

Grunnvannsvarmepumper henter energi fra grunnvannet.

Selve varmepumpen er lik for alle fire, og den leverer varmen til et vannbårent varmesystem inne i boligen - gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer. Bergvarmepumper er den vanligste typen væske-til-vann-varmepumpe i Norge.

 

Fordeler

 • Godt egnet for boliger med stort oppvarmings- og varmtvannsbehov
 • Gir høyere energisparing enn en luftbasert varmepumpe, fordi varmekilden holder relativt jevn temperatur hele året.
 • Leverer varme til vannbårne anlegg, som gir en meget god varmefordeling, jevn temperatur og et godt innemiljø.
 • Dekker store deler av boligens varmtvannsbehov.
 • Kan brukes til kjøling om sommeren hvis boligen har viftekonvektorer.
 • Ingen synlig utedel.
 • Levetiden er lengre enn for andre varmepumpetyper.
 • Driftssikker.
 • Avgir ingen eller lite lyd, verken inne eller ute.
 • Ingen lokale utslipp som anlegg kjørt på fossile brensler (olje, gass eller kull) eller bioenergi gir.
 • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader.
 • Du kan få støtte fra Enovas tilskuddsordning, Enovatilskuddet.

 

Kilde: Varmepumpeinfo.no

 

Om tjenesten

Vi lagrer ikke informasjonen du sender oss noe sted, og vi vil kun bruke den informasjonen du gir oss til å gi deg de beste tilbud på varmepumper.

 

Motta tilbud på varmepumpe fra flere produsenter